Nawigacja


Zasady współpracy

 1. Pomoc prawna świadczona jest w szczególności poprzez:
  • udzielanie porad prawnych,
  • informacje prawną,
  • sporządzanie pozwów i pism procesowych,
  • przygotowanie Klienta do rozprawy w postępowaniu procesowym,
  • sporządzanie wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych,
  • konsultacje prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach ugodowych między stronami, przy zawieraniu umów lub porozumień.
 2. Pomoc prawna może być świadczona zgodnie z potrzebami Klienta:
  • w siedzibie Kancelarii,
  • w siedzibie Klienta,
  • w miejscu wskazanym przez Klienta.
 3. Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach stałych umów z przedsiębiorcami, w formie kompleksowej obsługi prawnej. W umowie zostanie określony miesięczny limit czasu pracy Kancelarii i zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za świadczenie Klientowi stałej pomocy prawnej w ramach ustalonego limitu. Wysokość stawki jest uzależniona od zakresu usług prawnych ustalonych przez Klienta i Kancelarię.

Kancelaria Adwokacka

Ul. Jana III Sobieskiego 11
40 - 082 Katowice
tel. 533 - 903 - 011
e-mail: banas@bkancelaria.pl